3D MODELOVANJE

3D modelovanje je proces izrade preciznog kompjuterskog prikaza trodimenzionalnih objekata. Kao proizvod rada 3D modelovanja dobijamo 3D model. Zahvaljujući 3D modelovanju mogu se precizno prikazati objekti koje ljudsko oko vidi u realisticnom okruzenju. Pored 3D modelovanja vrsimo i izradu radionicke dokumetacije, materijal liste kao i parametarsko modelovanje.

3D MODEL

3D model je trodimenzionalni prikaz zeljenog objekta u realnom vremenu

.

TEHNICKA DOKUMENTACIJA

Izrada materijal liste, tehnicke i radionicke dokumentacije.

IZRADA RENDERA

Kompjuterska prezentacija 3D modela u realisticnom vremenu.

Izrada rendera – renderovanje predstavlja prezentaciju kompjuterskog 3D modela u vidu fotografije, animacije ili kraceg filma u realističnom okruzenju sa svim dodatnim efektima, kao što su: rasveta, senke i različite dinamične animacije koje su potrebne da bi se model sto vernije predstavio u realnom prostoru i vremenu. Izradom rendera klijenti mogu da steknu pravi utisak o proizvodu, kako će izgledati u okruzenju za koje je predviđeno. Animacijom mozemo simulirati odredjeno kretanje ili akciju kompjuterskog 3D modela ili skupa modela koji će se potom desavati u realnom vremenu i prostoru.

BUDITE SLOBODNI DA NAS KONTAKTIRATE